Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 03-19329  
EBF nummer:
AMO 038  
Datum uitspraak:
18-06-2004  
Titel:
Kantonrechter wijkt af van beslissing huurcommissie.  
Kern:
Kantonrechter vindt de huurverlaging door de huurcommissie gesteld onredelijk. Tevens betaalt huurder al minder dan de maximaal redelijke huurprijs.

Samenvatting:
Huurder heeft een verzoek bij de huurcommissie ingediend om uitspraak te doen over een tijdelijke huurverlaging wegens ernstige gebreken. De rapporteur constateert dat het ontbreken van een aparte badruimte/ wastafel als een gebrek in categorie A kan worden aangemerkt. De overige gebreken vallen niet onder een categorie A,B of C gebrek.
De huurcommissie oordeelt dat het ontbreken van een badruimte/ wastafel onder categorie A valt en dat de overige gebreken onder categorie C vallen. Huurder betaald ?32,- totdat categorie A is opgeheven en categorie C brengt een huurverlaging met zich mee tot ?96,-.

Verhuurder stelt dat hij meerdere malen heeft geprobeerd om een afspraak te maken met huurder om de wastafel te plaatsen. Voorts stelt verhuurder dat huurder niet ge?nteresseerd is in een wastafel, dit heeft huurder aangegrepen om huurverlaging te krijgen. Tevens zijn de andere gebreken niet zo slecht dat het als nulpunt kan worden gekwalificeerd.

Huurder stelt dat huurcommissie juist heeft geoordeeld.

Kantonrechter oordeelt dat de beslissing van de huurcommissie niet in stand kan blijven.
Partijen verwijten elkaar wie schuldig is aan het snel opheffen van categorie A ( de wastafel).
Uit niets is gebleken dat verhuurder er alles aan heeft gedaan om zo snel mogelijk categorie A (de wastafel) op te heffen. Het is onwaarschijnlijk dat huurder geen van de brieven van verhuurder heeft ontvangen, daartegenover staat dat huurder niet zo ge?nteresseerd is in een wastafel. Kantonrechter acht beide partijen even schuldig.
Voorts is de huurcommissie wat betreft de gebreken in categorie C verder gegaan dan de constatering van de rapporteur. Waarom de huurcommissie dat heeft gedaan is niet duidelijk.

De hoogte van de huurverlaging door de huurcommissie vindt de kantonrechter onredelijk. Huurder betaalt al minder dan de maximaal redelijke huurprijs. Een vermindering tot 60% van de maximaal redelijke huurprijs (?96,85) vindt de kantonrechter redelijk.

Rechter:
Mr. M.V. Ulrici  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug