Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
4224045 CV EXpl 15-15347  
EBF nummer:
__Z15025  
Datum uitspraak:
20-10-2015  
Titel:
toetsing na woningverbetering van overeengekomen huurprijs  
Kern:
H gaat zonder voorbehoud akkoord met voorstellen woningverbetering incl.bijbehorende extra huurverhogingen. Na afronding werkzaamheden wordt op grond van 7:255 BW toetsing aan de huurcommissie gevraagd die een lager bedrag vaststelt aan extra verhoging. Vh vindt dat niet eerlijk en vordert een verklaring voor recht dat H is gebonden aan de overeengekomen huurprijsverhoging. Uit UHW art 15 volgt dat de huurcie in haar uitspraak dient te vermelden dat de overeengekomen huurverhoging redelijk is.

Ook wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt over de huurverhoging, kan die verhoging nog op redelijkheid worden getoetst. Dit wordt ondersteund door de MvT bij art.7:255 BW, bij art.10 HPW (oud) en 7:220 onder 5. Verder art.15 UHW dat vermeldt dat de huurcommissie in haar uitspraak vermeldt of de overeengekomen huurverhoging redelijk is dan wel de huurprijs welke zij redelijk acht. De H geniet een bijzondere bescherming als kwetsbare partij.

Samenvatting:
Huurster heeft een procedure toetsing huurprijs na woningverbetering gewonnen bij de huurcommissie, verhuurder gaat hiertegen in beroep bij de kantonrechter.
H gaat zonder voorbehoud akkoord met voorstellen woningverbetering incl.bijbehorende extra huurverhogingen. Na afronding werkzaamheden wordt op grond van 7:255 BW toetsing aan de huurcommissie gevraagd die een lager bedrag vaststelt aan extra verhoging. Vh vindt dat niet eerlijk en vordert een verklaring voor recht dat H is gebonden aan de overeengekomen huurprijsverhoging.

Ook wanneer partijen overeenstemming hebben bereikt over de huurverhoging, kan die verhoging nog op redelijkheid worden getoetst. Dit wordt ondersteund door de MvT bij art.7:255 BW, bij art.10 HPW (oud) en 7:220 onder 5.
De kantonrechter begrijpt dat dit mogelijk indruist tegen het gevoel van verhuurder dat afspraken nagekomen moeten worden.
art.15 UHW vermeldt dat de huurcommissie in haar uitspraak vermeldt of de overeengekomen huurverhoging redelijk is dan wel de huurprijs welke zij redelijk acht. De H geniet een bijzondere bescherming als kwetsbare partij.

Rechter:
K. van der Kraats  
Gemachtigde:
Frans Panholzer  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug