Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
AMS 15/5063  
EBF nummer:
z1500000  
Datum uitspraak:
19-11-2015  
Titel:
uitkeringskorting wegens kostendelersnorm onterecht ivm commerciele huurprijs  
Kern:
kamerhuurder zonder schriftelijk huurcontract krijgt uitkeringskorting omdat het geen commerciele huur zou betreffen. Geen indexatieclausule bekend. adhv puntentelling wswonen blijkt huurprijs niet heel laag en er heeft recentelijk een indexatie plaatsgevonden. Kostendelersnorm onterecht. Geen WSWonenprocedure gezien de aard van de zaak, maar wel obv wswonen-puntentelling

Samenvatting:
Om als kamerhuurder niet onder de kostendelersregeling te vallen moet er sprake zijn van een commerciele huurprijs. memorie van toelichting: "de prijs moet in verhouding staan tot de geleverde prestaties en datgene dat in het commerciele verkeer gebruikelijk is. Dit laatste veronderstelt tevens periodieke aanpassing van de prijs. (..) Het bestaan van de overeenkomst en de commerciele prijs moet aan de hand van schriftelijke stukken kunnen worden aangetoond; ook moet een belanghebbende betalingsbewijzen kunnen overleggen "

Uit puntentelling wswonen blijkt dat een maximale huurprijs van 284 geldt. Huurder woont er al twintig jaar. Tegen deze achtergrond acht de rechtbank het verschil tussen de feitelijke huurprijs en de maximale huurprijs niet zodanig dat gesproken moet worden van een 'vriendenprijsje'(..). Indexering heeft recentelijk plaatsgevonden van 205 naar 210 per maand. Beroep gegrond

Rechter:
Belcheva  
Gemachtigde:
Van Hoof  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug