Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.164.807/01 CV 14-100  
EBF nummer:
FOV15007  
Datum uitspraak:
22-12-2015  
Titel:
Terugbetaling borg, onverschuldige huur, servicekosten en bemiddelingskosten na ontruiming  
Kern:
Huurders zijn, nadat ze een servicekostenprocedure en terugvorderingsprocedure bemiddelingskosten zijn gestart, door verhuurder/bemiddelaar zeer hardhandig ontruimd. Een klein deel van het door de verhuurder te betalen bedrag bestaat uit uit schade en kosten gemaakt door huurders als gevolg van de ontruiming.

Samenvatting:
Vonnis in eerste aanleg (13-01-2015): Advocaat heeft namens huurders ruim €10.000,- van verhuurder geëist. Borg, onverschuldigd betaalde servicekosten, 'bemiddelingskosten' en een schadevergoeding. De eerste drie vorderingen heeft de rechter (grotendeels) toegekend. Qua schadevergoeding wees de rechter slechts een bedrag van €300,- toe. Hij vond dat zaken als verhuiskosten en gemist huurgenot onvoldoende zijn aangetoond. Van de gevraagde vordering moet de verhuurder € 4.250,95 betalen.
Verhuurder is verder veroordeeld de proceskosten te betalen en de helft van het salaris van de advocaat van huurder, in totaal €770,80
Een aantal stellingen en tegenvorderingen van verhuurder werden onderuit gehaald / niet toegekend.
Verhuurder is in hoger beroep gegaan tegen beschreven vonnis.
Verhuurder heeft het hoger beroep verloren. Rechter herstelt ook nog een rekenfout uit het vonnis van de kantonrechter, huurders krijgen zodoende bijna € 200,- meer terug namelijk € 4.444,99.
Het grootste gedeelte van dit bedrag, ongeveer € 4.000,- bestaat uit borg en ‘onverschuldigde’ betalingen. De rest bestaat uit schade en kosten gemaakt door huurders als gevolg van de ontruiming.

De uitspraak staat op ook op Rechtspraak.nl http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2015:5411

Rechter:
J.C.W. Rang, R.J.M. Smit,  
Gemachtigde:
Emma Swart  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug