Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 15-17296  
EBF nummer:
 
Datum uitspraak:
29-12-2015  
Titel:
huurverhoging geliberaliseerde overeenkomst  
Kern:
huurverhogingsvoorstel geliberaliseerde overeenkomst gebaseerd op advertenties vergelijkbare woningen, niet op daadwerkelijke verhuringen. Huurder accepteert verhoging niet, verhuurder vordert ontbinding. Rechter wijst af omdat prijzen vergelijkbare woningen niet goed onderbouwd zijn. Overige omstandigheden komen niet aan bod.

Samenvatting:
huurverhogingsvoorstel geliberaliseerde overeenkomst gebaseerd op advertenties vergelijkbare woningen, niet op daadwerkelijke verhuringen. Huurder accepteert verhoging niet, verhuurder vordert ontbinding. Rechter wijst af omdat prijzen vergelijkbare woningen niet goed onderbouwd zijn. Overige omstandigheden komen niet aan bod.
De woning had bij aangaan van de huurovereenkomst een maximale huurprijs onder de liberalisatiegrens. Huurder is geen toetsing gestart waarmee overeenkomst geliberaliseerd is. Rechter geeft aan dat hier rekening mee gehouden moet worden.
Verhuurder gaat in beroep - verzoek om EBF.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier  
Gemachtigde:
familie van huurder  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug