Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 14-5000  
EBF nummer:
__Z14075  
Datum uitspraak:
19-04-2016  
Titel:
verhuurder eist huurpenningen onderverhuur op, naast ontbinding.  
Kern:
Verhuurder eist in hoger beroep huurpenningen onderverhuur kamer op, naast de ontbinding huurovereenkomst.

Samenvatting:
Onderhuur, al dan niet toegestaan wegens onduidelijkheid in het vonnis van de KR in eerdere procedure. Inmiddels heeft H geen onderhuurders meer (want een procedure bij het Hof gewonnen over de huurprijs) Toch dagvaarding over het blijven hebben van onderhuurder na eerste vonnis en eis tot betalen van de ontvangen onderhuurpenningen aan verhuurder/eigenaar.
In vonnis blijft ontbinding staan en is bedrag terug te betalen huurpenning verminderd, maar nog steeds volgens berekening totale inkomsten.

Bij HR vonnis vernietigd (andere verwijzing): https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2275
met daarin onder 3.3.4: In het licht van het vorenstaande slaagt de hiervoor in 3.3.1 weergegeven rechtsklacht. Het hof heeft ten onrechte de afdrachtverplichting van art. 1.4, tweede volzin, van de algemene bepalingen zelfstandig onderzocht op haar onredelijk bezwarend karakter, en aldus miskend dat het diende te onderzoeken of het cumulatieve effect van deze afdrachtverplichting en het boetebeding van art. 1.4, eerste volzin, ertoe leidt dat art. 1.4 moet worden aangemerkt als een oneerlijk beding als bedoeld in de Richtlijn.
zie ook WR 2017/137

Rechter:
Meijer, Harinxma thoe Slo  
Gemachtigde:
Marco Zweers  
Instantie:
meervoudige burgerlijke k  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug