Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
15-17968  
EBF nummer:
Z16028  
Datum uitspraak:
08-04-2016  
Titel:
Terugvorderen waarborgsom  
Kern:
Verhuurder heeft ten onrechte waarborgsom niet aan huurder gerestitueerd.

Samenvatting:
Verhuurder heeft de waarborgsom aan het einde van de huur niet aan huurder gerestitueerd. Volgens verhuurder vertoonde de woonruimte schade aan het einde van de huur. Verhuurder beroept zich op artikel 7:218 lid 3 BW, waarin is bepaald dat de huurder moet worden vermoed de zaak in onbeschadigde staat geeft ontvangen. Kantonrechter oordeelt echter dat, als geen beschrijving van het gehuurde is opgemaakt, artikel 7:224 lid 2 BW van toepassing is, waarin is bepaald dat de huurder wordt vermoed de woonruimte te hebben ontvangen in de staat zoals deze is bij het einde van de overeenkomst. Verhuurder heeft niet het tegenbewijs geleverd dat dit anders zou zijn.

Rechter:
mr. C.W. Inden  
Gemachtigde:
G.C. Zijlstra  
Instantie:
Kamer voor Kantonzaken  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug