Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
4951939 KK EXPL 16- 422  
EBF nummer:
__Z16015  
Datum uitspraak:
20-06-2016  
Titel:
Dringend eigen gebruik voor medische behandeling/nabijheid ziekenhuis  
Kern:
Opzegging dringend eigen gebruik op medische gronden niet toegekend omwille van datum opzegging, die lag minder dan 3 jaar voor het verkrijgen van het eigendom. Bovendien worden onvoldoende feiten of bijzondere omstandigheden aangeleverd die redelijk/billijk zijn.

Samenvatting:
Verhuurder vordert dringend eigen gebruik omwille van een medische behandeling die zijn echtgenote in Amsterdam moet ondergaan en waarvoor het heen- en weer reizen te belastend is.
Onderhandelingen leverden niets op waarna huurder in kort geding werd gedagvaard, behandeling werd aangehouden om overleg tussen partijen een nieuwe kans te geven.
Afgewezen door de rechter in kort geding wegens te vroeg en onredelijke/ niet geldige ontruimingseis

Rechter:
C.L.J.M. de Waal  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
Kanton  
Winnaar:
Huurders  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug