Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 04-3550  
EBF nummer:
OZZ 0411  
Datum uitspraak:
28-12-2004  
Titel:
Fatale termijn  
Kern:
Verhuurder dient binnen acht weken na de uitspraak van huurcommissie huurprijsvaststelling bij de kantonrechter te vorderen.

Samenvatting:
Verhuurder verhuurt een woning te Amsterdam. Verhuurder vordert een vaststelling van de huurprijs op ?525 per maand, omdat zij zich niet kan verenigen met de uitspraak van de Huurcommissie waar deze de huurprijs van ?510 per maand redelijk heeft geacht en eveneens redelijk heeft geacht een tijdelijke huurverlaging met 40% van de geldende maximale huurprijs tot ?280 per maand wegens achterstallig onderhoud.

Verhuurder komt op grond van art. 7:262 lid 1 BW op tegen de uitspraak van de huurcommissie. Deze bepaling heeft een onmiddellijke werking. Dit betekend dat verhuurder zich heeft te houden aan de fatale termijn, en binnen acht weken na verzending van de Huurcommissie huurprijsvaststelling bij de kantonrechter dient te vorderen.
Verhuurder heeft zich niet aan deze termijn gehouden wat betekend dat de vordering van de verhuurder niet ontvankelijk moet worden verklaard.

De kantonrechter beslist:
I Verklaart verhuurder niet ontvankelijk in haar vordering;
II veroordeelt verhuurder in de kosten van het geding aan de zijde van de huurder
III verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug