Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
4769688 CV EXPL 16-2983  
EBF nummer:
OOS15034  
Datum uitspraak:
22-07-2016  
Titel:
Huuropzegging dringend eigen gebruik  
Kern:
Eigenaar-verhuurder beweert dat hij namens de oorspronkelijke huurder - een bekende van hem - een tweede huurovereenkomst heeft afgesloten met een zgn. onderhuurder dan wel een medehuurder en vervolgens zegt hij deze huurovereenkomst op vanwege terugkeer van de oorspronkelijke bewoner (dringend eigen gebruik). De vordering wordt afgewezen.

Samenvatting:
De eigenaar-verhuurder heeft een huurovereenkomst afgesloten met een bekende van hem en zou namens de bekende een tweede overeenkomst hebben afgesloten met een zgn. onderhuurder dan wel een medehuurder. Deze tweede overeenkomst wordt opgezegd nadat de betreffende huurder een servicekosten procedure is gestart bij de Huurcommissie (voorschot wordt uiteindelijk bijgesteld van € 425 naar € 28,60). De vordering van de eigenaar-verhuurder om de overeenkomst te ontbinden wordt afgewezen. Er is geen sprake van dringend eigen gebruik (verhuurder heeft een eigen woning) en de bekende van de eigenaar was niet de verhuurder van de woning. De rechter stelt ook dat “Uit de volgtijdelijke loop van de gebeurtenissen komt eerder een beeld naar voren dat het verzoek tot terugbetaling van de servicekosten voor Kwant de aanleiding is geweest om de huur met Kikken te eindigen“.

Rechter:
Pennink  
Gemachtigde:
P. Worp  
Instantie:
Kanton  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug