Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
9106/04  
EBF nummer:
AMO 041  
Datum uitspraak:
27-08-2004  
Titel:
Onvoldoende binnenonderhoud door huurder  
Kern:
Als er onvoldoende binnenonderhoud door huurder wordt uitgevoerd, kan er geen sprake zijn van tijdelijke huurverlaging.

Samenvatting:
Huurder meldt aan verhuurder dat zij vindt dat er ernstige gebreken aan de woning zijn, te weten: loslaten van plinten; sporen van lekkage; schimmelplekken; versleten keuken en loszittende stopcontacten.
Verhuurder voert de door huurder gewenste werkzaamheden niet uit. Huurder verzoekt de Huurcommissie een uitspraak te doen over een tijdelijke huurverlaging. Huurcommissie beslist dat dit niet redelijk is.

Huurder vordert dat de huurprijs wordt verlaagd tot 40% van de maximaal toegestane huurprijs. Volgens huurder leveren de gebreken een nulpunt op.

Verhuurder is van mening dat de gebreken aanmerkelijk minder zijn dat huurder stelt en dat deze het gevolg zijn van niet uitgevoerd binnenonderhoud door huurder.

Uit het verslag van de rapporteur van de Huurcommissie blijkt dat de schimmelplekken het gevolg zijn van slecht ventileren. In de badkamer bevinden zich geringe schimmelplekken, maar deze zijn het gevolg van onvoldoende onderhoud van de huurder.
Er zijn geen zaken naar voren gekomen op grond waarvan van de waarnemingen van de rapporteur afgeweken zou dienen te worden. Dat maakt dat de gebreken niet van dien aard zijn dat een tijdelijke verlaging van de huurprijs aan de orde is. Ook zijn er onvoldoende aanwijzingen om aan te nemen dat van een nulpunt sprake is.

Beslissing kantonrechter:
I De vorderingen van huurder worden afgewezen
II Huurder wordt veroordeeld in de kosten van deze procedureRechter:
J.B.A.M. Groenendaal  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug