Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5252913 CV EXPL 16-22511  
EBF nummer:
FOV16008  
Datum uitspraak:
24-03-2017  
Titel:
Huurcontract niet ontbonden: geen wangedrag huurder en geen wanverhouding tussen exploitatiekosten en huur  
Kern:
Verhuurder eist ontbinding huurovereenkomst en ontruiming op grond van 'wangedrag' van de huurder en vanwege een wanverhouding tussen de exploitatiekosten enerzijds en de huuropbrengst anderzijds (dringend eigen gebruik). Onvoldoende onderbouwing van de eisen, deze zijn daarom niet toegekend.

Samenvatting:
In het vonnis is de vordering (ontbinding huurovereenkomst en ontruiming) van verhuurder afgewezen, verhuurder is veroordeeld in de kosten.
Verhuurder onderbouwde zijn vordering met beschuldigingen (waaronder door huurder gepleegde misdragingen en veroorzaakte overlast) veelal uit een (te) ver verleden die hij niet (voldoende) kon onderbouwen en / of die ‘te licht’ werden bevonden om de vordering toe te wijzen.
Dringend eigen gebruik wegens structurele wanverhouding tussen exploitatiekosten van het pand enerzijds en de huuropbrengst anderzijds kon niet worden afgeleid uit de door de verhuurder aangeleverde stukken. Zelfs als er wordt uitgegaan van de door de verhuurder aangeleverde berekening en uitgangspunten kan er niet gezegd worden dat het daarin genoemde tekort een structurele wanverhouding oplevert als bedoeld in het Herenhuis arrest (HR 26 maart 2010, ECLI:NL:HR:BL0683).

Voorafgaand:
Huurder ontving van haar verhuurder een brief vol valse aantijgingen (niet de eerste brief, eerder ontving zij al vergelijkbare brieven) met de aankondiging dat dagvaarding onderweg is. Huurder huurt al decennia een woning in een 'miljoenenpand', eerder al werd haar door een derde partij telefonisch vier ton geboden om te vertrekken, men wilde dit voorstel niet op papier zetten. Vervolgens ontving huurder een dagvaarding van maar liefst 60 kantjes met daaraan toegevoegd 130 producties.

Rechter:
E. Pennink  
Gemachtigde:
Kees Oosterwijk  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug