Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5229646CV 16-21443  
EBF nummer:
OOS16030  
Datum uitspraak:
16-03-2017  
Titel:
Verhuurder in beroep tegen uitspraak Huco onderhoud, in reconventie onderhoud afdwingen  
Kern:
Verhuurder is het niet eens met uitspraak van de huurcommissie inzake achterstallig onderhoud, dat wordt niet toegewezen. In reconventie wordt onderhoud afdwingen gevorderd en toegewezen. Tevens teveel betaalde huur gevorderd en toegewezen

Samenvatting:
Na gewonnen uitspraak bij de Huurcommissie op onderhoudsgebreken is verhuurder in beroep gegaan en naar de rechter gestapt.
Verhuurder wordt in het ongelijk gesteld en de tegenvordering , namelijk afdwingen van herstel wordt gehonoreerd en wel binnen 3 maanden na vonnis op straffe van een dwangsom van 100 euro per dag tot een maximum van 3000 euro. Tevens wordt verhuurder veroordeeld tot het terugbetalen van teveel betaalde huur

Rechter:
AWJ Ros  
Gemachtigde:
Jeroen Wolfrat  
Instantie:
Kantonrechter  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug