Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5625628 CV EXPL 17-429  
EBF nummer:
nvt  
Datum uitspraak:
02-10-2017  
Titel:
stookkosten afgewezen warmtewet  
Kern:
Geliberaliseerde huurovereenkomst, naheffing eigenaar afgewezenwegens onvoldoende onderbouwing kosten/verdeelsleutel, te weinig rekening houdend met de warmtewet (rekening houdende met warmteverliezen wegens storingen, gebreken aan de leiding en isolatie en wegens leegstaande ruimte). geen storingsregister (art 2 lid 7 warmtewet), geen compensatie wegens storingen (art. 4 warmteregeling), voor 2014 en 2015 geen afrekening vlg gigajoules

Samenvatting:
Geliberaliseerde huurovereenkomst, huurder heeft in november bezwaar gemaakt tegen naheffingen, ook die over 2013 en 2014 en dat is geen probleem nu die afrekening pas toen is verstrekt.

Naheffing eigenaar afgewezen wegens onvoldoende onderbouwing kosten/verdeelsleutel, te weinig rekening houdend met de warmtewet (rekening houdende met warmteverliezen wegens storingen, gebreken aan de leiding en isolatie en wegens leegstaande ruimte). geen storingsregister (art 2 lid 7 warmtewet), geen compensatie wegens storingen (art. 4 warmteregeling), voor 2014 en 2015 geen afrekening vlg gigajoules.

Eigenaar had zich als zodanig kenbaar moeten maken, nu hij niet in huurovereenkomst genoemd werd. Van een consument kan niet verwacht worden dat hij zelf het kadaster raadpleegt.

Rechter:
C.I.J.M. de Waal  
Gemachtigde:
Westenbrink (DAS)  
Instantie:
rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug