Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5733146 CV EXPL 17-4475  
EBF nummer:
__Z17016  
Datum uitspraak:
18-08-2017  
Titel:
geliberaliseerd: terugvorderen vvelasten en te hoge meubileringskosten (servicekosten)  
Kern:
Huurder heeft jaren lang veel te veel servicekosten betaald en moet 16.000 euro terug krijgen van verhuurder vanwege onterecht doorbelaste VvEkosten, te hoge kosten voor meubilering en onterecht meegerekende keukenapparatuur in de meubilering. Rechter wijst vordering toe vh gaat in beroep.

Samenvatting:
Huurster heeft jaren lang veel te veel servicekosten betaald (€700/mnd) en moet 15.000 euro terug krijgen van verhuurder vanwege onterecht doorbelaste VvEkosten, te hoge kosten voor meubilering en onterecht meegerekende keukenapparatuur in de meubilering.
vh heeft de servicekosten niet jaarlijks afgerekend en stelt dat huurder handelt in strijd met redelijkheid en billijkheid omdat de huur al te laag zou zijn, huurder had eerder moeten klagen.


Rechter wijst vordering toe(muv buitengerechtelijke kosten omdat niet voldaan is aan de juiste termijn vlg uitspraak ECLI:NL:HR:2016:2704 ).Vvekosten mogen alleen berekend worden voor zover direct gerelateerd zijn aan het gebruik. Daarbij geldt dat de vh geen winst mag maken op doorbelaste kosten. waarde meubels veel lager vastgesteld dan vh beweert, inbouwapparatuur niet meegenomen in waardebepaling.
vh gaat in beroep

Rechter:
C. Inden  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
rechtbank amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug