Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
387328/KG ZA 07-2498 WT/R  
EBF nummer:
OOS072796  
Datum uitspraak:
31-01-2008  
Titel:
Geen verweer  
Kern:
Bij geen verweer kan de vordering van de wederpartij worden toegewezen.

Samenvatting:
Huurder huurt een woning in een pand te Amsterdam. Tussen partijen is een bodemprocedure aanhangig bij de kantonrechter te Amsterdam, waarbij de huurder eist dat het onderhoud aan het door haar gehuurde moet worden uitgevoerd.
Verhuurders zijn in overleg met een potenti?le koper over de verkoop van het pand.

Huurder vordert een veroordeling van verhuurders om bij vervreemding van het pand aan de verkrijger de last op te leggen van een dwangsom, met veroordeling van verhuurders in de kosten van de dagvaarding.

Verhuurder laat het oordeel over aan de voorzieningenrechter.

Huurder heeft gezien de geplande uitspraak van de kantonrechter en op handen zijnde verkoop van het pand door verhuurders een belang bij toewijzing van het gevorderde.
Verhuurder heeft geen verweer gevoerd, zodat de vordering kan worden toegewezen.

Verhuurder zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Rechter:
W. Tonk - Gerkema  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug