Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.197.963/01  
EBF nummer:
PPF16006  
Datum uitspraak:
11-07-2017  
Titel:
Ontbinding geliberaliseerde huurovereerkomst bij niet aanvaarden voorstel nieuwe huurprijs  
Kern:
Huurverhoging naar € 1600 wordt redelijk geacht. Bij niet accepteren ontbinding per 1.1.2018
Zaak met lange geschiedenis van conflict tussen huurder en verhuurder

Samenvatting:
Verhuurder wil huurders weg hebben wegens luxe renovatie (dringend eigen gebruik). Betreft een begane grond met soustarain en tuin Hij stelt bovendien voor de huur te verhogen naar € 1600. Bijzonder bij deze woning in slechte staat is dat de huurcommissie destijds heeft overzien dat de overenkomst geliberaliseerd is en de huur heeft verlaagd. Verhuurder verliest een aantal keren, waaronder recent bij de kantonrechter. Gaat nu in beroep. Het hof oordeelt op grond van deskundigenrapport dat een huur van 1600 acceptabel is en geeft huurder de mogelijkheid dit bedrag met ingang van 1 augustus 2016 deze huur te betalen. Als zij het voorstel niet accepteert wordt de overeenkomst per 1.1.2018 ontbonden.

NB Vele eerdere procedures over onderhoud, verrekening kosten, huurprijs etc. Uiteindelijk lukt het verhuurder all huurders in het pand weg te krijgen door procederen en uitkopen.

Rechter:
Vd Kwaak, Rang, Dun  
Gemachtigde:
Anita de Haan  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
verhuurder  
 
  Terug