Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
17-20234  
EBF nummer:
A17004  
Datum uitspraak:
23-02-2018  
Titel:
Indeplaatsstelling bij woningruil toegewezen  
Kern:
Woningruil - indeplaatsstelling toegewezen. Huurster verhuist naar kleinere en goedkopere woning in de buurt van haar zorgbehoevende moeder en groot gezin verhuist naar de 5 kamerwoning. Voldoende garantie dat huur betaald kan worden, huurprijs blijft gelijk.

Samenvatting:
In de plaats stelling ivm woningruil. Verhuurder Dijkhuis Vastgoed wil huurprijs verhogen bij ruil. Huurster met 2 kinderen wil haar 5 kamerwoning met een huurprijs van € 708 verlaten voor een kleinere en goedkopere woning (€ 500) in de buurt van haar zorgbehoevende moeder. De 5-kamerwoning is perfect voor het grote gezin met 4 kinderen dat in de voor hen te kleine 3-kamerwoning zit. Verhuurder wil huurprijs verhogen, maar maakt nu bezwaar omdat nieuwe huurders onvoldoende waarborg zouden bieden om de huur op te brengen. Dat is immers - naast belang voor de huurder bij ruil - de andere mogelijke weigeringsgrond die de wet biedt. Op grond van inkomstenverklaring van de belastingdienst en het gegeven dat ook de nieuwe huurder recht heeft op huurtoeslag bij deze huur concludeert de rechter dat er geen grond is de ruil te weigeren. Indeplaatsstelling wordt toegewezen, de gevraagde dwangsom niet en elke partij draagt de eigen kosten van de procedure.

(vonnis is van 23 feb maar pas op 14 mei ontvangen door !WOON)

Rechter:
C. W. Inden  
Gemachtigde:
M. Schmidt  
Instantie:
Kantonrechter  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug