Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
6437529/CV EXPL 17-25123  
EBF nummer:
Z17054  
Datum uitspraak:
17-05-2018  
Titel:
ontbinding huurovk en meerdere gevorderde bedragen afgewezen. Kosten afvoeren van omgevallen boom zijn voor verhuurder.  
Kern:
Verhuurder eist ontbinding van de huurovereenkomst en meerdere geldbedragen wegens herhaalde wanprestatie en slecht huurderschap. Verhuurder zou kosten hebben gemaakt wegens niet tijdige huurbetalingen door huurster, huurster zou gebreken niet tijdig melden en verhuurder zou meerdere reparaties verricht hebben die voor rekening huurster zijn. Waaronder het in stukken zagen en afvoeren van een omgevallen boom en het repareren van een betonnen afdakje. Rechter gaat hier niet in mee.

Samenvatting:
Voorafgaand aan de rechtszaak stuurt de verhuurder vele opmerkelijke brieven aan de huurster waarin hij met allerlei verwijten komt. Sinds huurster de huurprijs na woningverbetering getoetst heeft, brengt de verhuurder allerlei kosten in rekening die hij onterecht gemaakt zou hebben. Daaronder de kosten voor het afvoeren van een omgevallen boom, die huurster "illegaal gerooid" zou hebben. In werkelijkheid hebben de buren een aanbouw gemaakt en zijn daarbij een deel van de wortels verwijderd. Hierdoor is de boom instabiel geworden en is omgewaaid bij een storm. Omdat het in stukken zagen en afvoeren van een boom (van deze omvang) geen kleine herstelling is, zijn de kosten niet voor huurder. Daarnaast zou huurster het beton van een afdakje expres hebben afgebikt. Huurder stelt terecht dat het om betonerosie gaat. Dan zijn er nog kosten voor tegelwerk in de badkamer en keuken gemaakt. Omdat deze kosten zijn meegenomen in de procedure toetsing huurprijs na woningverbetering kan de verhuurder deze niet nogmaals in rekening brengen. Ten slotte zou er sprake zijn van herhaalde wanprestatie wegens het niet (tijdig) betalen van de huur. Dit is niet aangetoond. De ontbinding van de overeenkomst wordt daarom ook afgewezen.

Rechter:
A.W.J. Ros  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
kantonrechter  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug