Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
Z17-62296/2017-533  
EBF nummer:
__Z17021  
Datum uitspraak:
13-06-2018  
Titel:
last onder dwangsom huurder  
Kern:
H heeft eerder geding gewonnen om in de zolder te kunnen blijven wonen. Nu legt de gemeente een last onder dwangsom op. Bezwaar hiertegen gewonnen, omdat uit de memorie van toelichting blijkt dat het de eigenaar of diens beheerder is op wie de dwangsommen van toepassing zijn, niet de huurder.

Samenvatting:
H heeft eerder geding gewonnen om in de zolder te kunnen blijven wonen. Nu legt de gemeente een last onder dwangsom op. Bezwaar hiertegen gewonnen, omdat uit de memorie van toelichting bij de wijziging van de woningwet, onder het verbod in art 1b, tweede lid (2e kr, vergaderjaar 2003-2004, kamerstuk 29392, nr 3) te lezen valt dat het de eigenaar of diens beheerder is op wie de dwangsommen van toepassing zijn, niet de huurder.

Rechter:
bezwaarschriftencommissie  
Gemachtigde:
Jeroen Wolfrat  
Instantie:
stadsdeel zuid  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug