Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.216.949/01  
EBF nummer:
__A18002  
Datum uitspraak:
19-06-2018  
Titel:
Niet voldaan aan voorwaarden dringend eigen gebruik: Hof wijst vordering verhuurder af  
Kern:
Verhuurder is gescheiden en wil zijn woning terug. Het gezin dat daar al een aantal jaar woont kan echter niet zomaar een andere woning vinden. Daarmee wordt niet voldaan aan een voorwaarde voor dringend eigen gebruik. Eerst kantonrechter en nu gerechtshof komen niet toe aan belangenafweging: vordering afgewezen.

Samenvatting:
Verhuurder vordert bij de kantonrechter beeindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik. Hij stelt dat hij na zijn echtscheiding de woning dringend nodig heeft voor zichzelf. De kantonrechter wijst de vordering af zonder belangenafweging – verhuurder is alleenstaande ouder met een volwassen kind, huurster heeft een gezin met twee jonge kinderen – omdat niet gebleken is dat huurster andere passende woonruimte kan verkrijgen. Tegen deze uitspraak gaat verhuurder in hoger beroep. Het Gerechtshof wijst de vordering af:
- Onvoorziene omstandigheden (BW 6:258) kan op zich ook in huurverhoudingen worden toegepast, maar zullen alleen bij hoge uitzondering leiden tot ontbinding van een huurovereenkomst. Een echtscheiding is daar geen aanleiding voor.
- Voor de stelling dat het beroep op huurbescherming naar redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn is niet onderbouwd en wordt afgewezen.
- Niet is aangetoond dat het gezin passende vervangende huisvesting kan krijgen en daarmee komt ook het Hof niet aan de belangenafweging toe die bij dringend eigen gebruik hoort.
Kortom: de vordering wordt afgewezen en verhuurder wordt in de kosten veroordeeld. Geen kosten voor het fonds.

Rechter:
Veldhuijzen van Zanten, M  
Gemachtigde:
Patrick Worp  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug