Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5694201 CV EXPL 17-3144  
EBF nummer:
__W16062  
Datum uitspraak:
11-05-2018  
Titel:
Verhuurder eist huuropzegging om renovatie uit te kunnen voeren.  
Kern:
Al jaren lopende onmin tussen verhuurder en huurder escaleert in huuropzegging. Ook speelt er een onderhoud dispuut. Vonnis 11 mei 2018 stelt eisende verhuurder in ongelijk.

Samenvatting:
De verhuurder wenste de huurovereenkomst te beëindigen wegens een ingrijpende renovatie die beëindiging van de huurovereenkomst zou rechtvaardigen. De exploitatie kosten van de woning zouden niet opwegen tegen de huurinkomsten die verhuurder uit de woning ontvangt.

Huurder stelt dat ze recht heeft op een renovatie met tijdelijke uitplaatsing in een wisselwoning en een verhuiskostenvergoeding. En doet een beroep op haar huurbescherming en weigert de huuropzegging te accepteren.

De rechter heeft een kijkje genomen in de woning om te zien hoe de situatie is. De rechter is van oordeel dat gezien de leeftijd van het pand de woning wel een opknapbeurt kan gebruiken maar dat het niet in zo’n staat verkeerd dat een algehele renovatie als enige een oplossing kan bieden. Daarnaast heef verhuurder onvoldoende onderbouwd en aangetoond dat de exploitatie van de woning aantoonbaar onrendabel is. VH heeft het pand in 1991 in zijn geheel aangekocht, in 2002 het pand gesplitst en 2 etages verkocht en in 2013 de woning van de huurder als onderpand gegeven voor een hypothecaire lening. Verhuurder heeft niet genoeg aan kunnen tonen dat deze lening direct invloed heeft op de exploitatie van de het gehuurde.

Verhuurder wordt daarom in het ongelijk gesteld, de huuropzegging wordt niet ontbonden. Verhuurder wordt veroordeeld in de proceskosten veroordeling.

Rechter:
F.J. Lourens  
Gemachtigde:
Marco Zweers  
Instantie:
Rechtbank Amsterdam  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug