Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
6934627 kk expl 18-445  
EBF nummer:
__Z18028  
Datum uitspraak:
19-07-2018  
Titel:
kort geding tegen hoofdhuurder en onderhuurders (zelfstandig en onzelfstandig)  
Kern:
libra dagvaardt hoofdhuurder en onderhuurders in kort geding. spoedeisendheid ontbreekt, libra had eerder actie kunnen ondernemen om tot legalisatie over te gaan en betrad daarvoor eerst het onjuiste pad (omzetten naar onzelfstandig ivm woningdelen).
Daarnaast is formeel de hoofdhuurovereenkomst nog niet beeindigd en libra dus nog niet in de plaats van de hoofdhuurder gekomen waarna libra aanspraak zou kunnen pogen te maken op de opzeggingsgronden. Hierdoor is het mogelijke oordeel van de bodemrechter niet in hoge mate waarschijnlijk.

Samenvatting:
De gemeente amsterdam spreeikt libra aan op het feit dat 1 in het GBA geregistreerde zelfstandige woning door meerdere huishoudens wordt bewoond. De feitelijke situatie is dat die ene woning bestaat uit meerdere zelfstandig verhuurde sociale woningen en enkele onzelfstandige woonruimtes.

libra dagvaardt hoofdhuurder en onderhuurders in kort geding. spoedeisendheid ontbreekt, libra had eerder actie kunnen ondernemen om tot legalisatie over te gaan en betrad daarvoor eerst het onjuiste pad (omzetten naar onzelfstandig ivm woningdelen terwijl omzetten naar meerdere zelfstandige woonruimten meer voor de hand lag).
Daarnaast is formeel de hoofdhuurovereenkomst nog niet beeindigd en libra dus nog niet in de plaats van de hoofdhuurder gekomen waarna libra aanspraak zou kunnen pogen te maken op de opzeggingsgronden. Hierdoor is het mogelijke oordeel van de bodemrechter niet in hoge mate waarschijnlijk.

Rechter:
mr. E.J. van der Molen  
Gemachtigde:
Peter Commandeur  
Instantie:
rechtbank amsterdam  
Winnaar:
huurder en onderhuurders  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug