Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5733146 CV EXPL 17-4475  
EBF nummer:
Z18001  
Datum uitspraak:
30-10-2018  
Titel:
Hof oordeelt dat servicekosten in de vrije sector vrij overeen te komen zijn, terugvorderen is daarom niet mogelijk  
Kern:
Een alarmerende uitspraak van het Hof waarin geoordeeld wordt dat in de vrije sector naast de huurprijs, ook de servicekosten vrij overeen te komen zijn bij het sluiten van de huurovereenkomst. Een relatie met de werkelijke servicekosten hoeft er niet te zijn. Het terugvorderen van "teveel betaalde" servicekosten is bij geliberaliseerde overeenkomsten daarom niet mogelijk. Tegen dit arrest is cassatie ingesteld.

Samenvatting:
Het Hof legt artikel 7:259 BW zodanig uit, dat slechts bij servicekosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter teruggegrepen kan worden op de berekening og.v. de wettelijke regeling. Voor andere servicekosten (in casu VvE-bijdragen en kosten voor meubilering) geldt slechts de eerste volzin van art. 7:259 lid 1 BW: "De betalingsverplichting van de huurder met betrekking tot kosten voor de nutsvoorzieningen met een individuele meter en de servicekosten beloopt het bedrag dat door de huurder en verhuurder is overeengekomen." Overeengekomen is dan: overeengekomen in het huurcontract.

Omdat artikel 7:260 BW voor woningen in de vrije sector niet geldt, is het uitgangspunt voor deze servicekosten de contractsvrijheid, zoals die ook voor de huurprijs er is.

EBF financiert samen met Woonbond de cassatie in deze zaak.

Rechter:
L.A.J. Dun, E.M. Polak en  
Gemachtigde:
H.M. Meijerink  
Instantie:
Gerechtshof Amsterdam  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug