Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
16/03742  
EBF nummer:
__Z16030  
Datum uitspraak:
08-09-2017  
Titel:
Boetebepalingen bij onderhuur  
Kern:
Boetebeding bij onderhuur: algemene bepalingen zeggen dat inkomsten vervallen aan verhuurder, plus een boete. Kantonrechter wijst boete af, Hof wijst een deel toe en Hoge Raad oordeelt dat eerst onderzocht moet worden wat het cumulatieve effect van de twee bepalingen is. Verhuurder ziet vervolgens af van verdere pogingen een boete te innen.

Samenvatting:
Woning was verhuurd voor € 1200 en dat bedrag werd door 2 huurders gedeeld. Nadat de huur is verlaagd maakt verhuurder bezwaar tegen de onderhuur waar hij geen toestemming voor heeft gegeven. De kantonrechter wijst ontbinding overeenkomst toe, maar niet de extreme bedragen die verhuurder vordert. Hij wil op grond van de algemene bepalingen bij het contract zowel de inkomsten van de onderhuur als een contractuele boete, oftewel € 38.640 aan huurinkomsten en € 164.250 aan boete. Het Hof wijst wel een te betalen bedrag toe, namelijk € 19.320 aan huurinkomsten uit onderhuur. De Hoge Raad houdt de ontbinding van de huurovereenkomst in stand, maar oordeelt dat het Hof te snel was met haar conclusie: zij had moeten onderzoeken wat het cumulatieve effect is van de twee bepalingen (terugbetalen en boete) en of sprake is van een oneerlijk beding in de zin van Richtlijn 93/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. De zaak wordt verwezen naar het Hof in Den Haag. Daar laat verhuurder het niet op aankomen: hij ziet af van verdere pogingen tot invorderen van inkomsten uit onderhuur of een boete.

Zie eerdere zaken bij het Hof Z14075 en oorsprong Z0701 (huurprijsvaststelling/all in). Vonnis hb Z14075 in uitsprakenregister 19-4-2016.
Zaak mede gedragen door het proefprocessenfonds van de HA

Rechter:
Numann, Heisterkamp, Snij  
Gemachtigde:
Marco Zweers  
Instantie:
Hoge Raad  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug