Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
5972177  
EBF nummer:
PPF18005  
Datum uitspraak:
18-12-2018  
Titel:
WOZ beschikking bij toetsing nieuwe huurprijs - oude beschikking gebruikt na renovatie, niet de fictieve  
Kern:
De kantonrechter ziet geen aanleiding om uit te gaan van de minimum woz waarde van 40.000 euro wegens het ontbreken van een beschikking. Wel gaat zij uit van de laatst afgegeven beschikking van 86.500 euro.

Samenvatting:
Huurster huurt in 2016 een net samengevoegde en gerenoveerde woning. Zij vraagt met hulp van !Woon bij de Huurcommissie (HC) om toetsing aanvangshuur. De HC hanteert bij gebrek aan een WOZ-beschikking van 2016 voor de woning in zijn nieuwe hoedanigheid een hogere WOZ-waarde, t.w. die van 2017. Huurster gaat bij de kantonrechter in beroep tegen de uitspraak van de HC en dan met name tegen de gehanteerde WOZ-waarde. Moet bij gebrek aan een toepasselijke WOZ-waarde de (fictieve) minimumwaarde, de waarde van 2016 of een andere waarde gebruikt worden? De vraag is of en wanneer in onderhavige en soortgelijke situaties – een WOZ-waarde per 1 januari gebaseerd op een situatie die afwijkt van de situatie bij aanvang van de huur later dat jaar - van de geldende WOZ-waarde afgeweken mag worden. Enerzijds geeft het huurprijzenrecht in artikel 5 lid 2 Bhw de HC de mogelijkheid om in bijzondere situaties van het waarderingssysteem af te wijken. Anderzijds biedt de Wwoz de eigenaar mogelijkheden om in dit soort situaties een aangepaste WOZ-beschikking te krijgen. Wat mag van de eigenaar verlangd worden om een redelijke WOZ-waarde te laten vaststellen?
Afloop:

Rechter:
De Waal  
Gemachtigde:
Guido Zijlstra  
Instantie:
Kantongerecht  
Winnaar:
Huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug