Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV-0614358  
EBF nummer:
AMO 045  
Datum uitspraak:
18-01-2007  
Titel:
Woningkwaliteit  
Kern:
indien er eenvoudige reparaties behoeven in een woning, dan dient er geen aanleiding te zijn voor tijdelijke huurverlaging

Samenvatting:
Huurder huurt een woning voor fl. 2000, - per maand.
Bij beschikking van de kantonrechter is de kwaliteit van deze woning gewaardeerd op 77 punten. Dit leidde tot een huurprijs van fl. 359.13 per maand(? 162,97).
Bij uitspraak van de huurcommissie is de huurprijs van de woning tijdelijk verlaagd tot ?76,67 per maand wegens gebreken aan de woning. Zij gaat daarbij uit van een woningkwaliteit van 76 punten.
Bij uitspraak van de huurcommissie is de tijdelijk verlaagde huurprijs uitgaande van de woningkwaliteit van 80 punten nader bepaalt op ?129,12.
Bij uitspraak van de huurcommissie is de tijdelijk verlaagde huurprijs weer bepaald op ?162,97 per maand met ingang van. De woning vertoont in de ogen van de huurcommissie geen relevante gebreken meer.

Huurder kan zich niet verenigen met deze laatste uitspraak. Zij verzoekt de huurprijs alsnog te bepalen op ?129,12 per maand. Huurder stelt dat de huurcommissie buiten haar bevoegdheid is getreden. De uitspraak is gedaan op verzoek van de huurder tot verdere verlaging van de huurprijs wegens gebreken aan de woning. De huurcommissie heeft in plaats van een beslissing te geven op dat verzoek, de huurprijs, zonder een daartoe strekkend verzoek van de verhuurder, weer op het oude niveau gebracht. Huurder stelt dat haar verzoek wordt rechtvaardigt op grond van gebreken in haar woning.

Verhuurder verweert zich tegen deze vordering en concludeert tot afwijzing van het verzoek. De huurcommissie heeft in haar ogen juist beslist.

De kantonrechter gaat ervan uit dat de huurcommissie het verweer van de verhuurder zodanig heeft begrepen dat stopzetting van de tijdelijke huurverlaging wordt verzocht wegens opheffing van de gebreken. Het verweer van de huurder dat de huurcommissie buiten de grenzen van het voorgelegde verzoek is getreden is wordt om die reden onjuist gevonden.
Ten aanzien van de gestelde gebreken is bij de bezichtiging ter plaatse gebleken dat er reparatie behoeft, maar deze reparaties relatief eenvoudig oplosbaar leken en vragen om maatregelen aan de zijde van verhuurder, maar worden niet zodanig als ernstig aangemerkt dat zij tot een tijdelijke huurverlaging aanleiding dienen te zijn.

De kantonrechter:
I wijst het verzoek af
II compenseert de kosten van het geding in dier voege dat elk partij de eigen kosten draagt.

Rechter:
H. Brouwer  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug