Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
7209807 CV EXPL 18-20286  
EBF nummer:
__O18022  
Datum uitspraak:
18-03-2019  
Titel:
niet terug betaalde borgsom moet worden terugbetaald  
Kern:
Verhuurder en eigenaar weigeren beiden de borgsom terug te betalen en verwijzen deels naar elkaar.
Kantonrechter komt tot de slotsom dat Millionaire als verhuurder is opgetreden en onverwijld de borgsom aan huurder dient terug te betalen. Eigenaar was ook in het geding betrokken maar vordering jegens haar wordt niet toewijsbaar geacht

Samenvatting:
Na goede oplevering wordt de borgsom van 1500 niet teruggestort zonder enige geldige reden. Ook sommatie helpt niet en advocaat moet er aan te pas komen. Voor alle zekerheid verhoogde garantie aangevraagd en toegekend op 18.7.18.
20190405: zaak wordt gewonnen en borgsom moet worden terugbetaald aan huurder door verhuurder

Rechter:
T.S. Pieters  
Gemachtigde:
Kees Oosterwijk  
Instantie:
kantonrechtbank  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug