Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
794838  
EBF nummer:
AMO 046  
Datum uitspraak:
18-10-2006  
Titel:
Niet-nagekomen overeenkomst  
Kern:
Indien verhuurder niet de overeenkomst kan nakomen, en de huurder een schadevergoeding wenst in natura, kan deze vordering niet worden toegewezen als verhuurder dit niet waar kan maken.

Samenvatting:
Huurder huurt een woning te Amsterdam.
I.v.m. verhuurder?s voornemen deze woning te renoveren hebben partijen gesproken over verhuizing naar een naast gelegen woning. Huurder wilde hier alleen aan meewerken op voorwaarde dat haar een huisvestingsvergunning wordt verleend.
Bij e-mail doet huurder een voorstel hiertoe, met het verzoek om bij aanvaarding een print van deze e-mail van datum en handtekening voorzien, te retourneren. Verhuurder heeft na het ontvangen van deze bescheiden zich op het standpunt gesteld dat zij het aanbod geen gestand kan doen, omdat er geen huisvestingsvergunning zou kunnen worden verkregen.

Huurder vordert aanvankelijk als voorziening primair een veroordeling om de naastgelegen woning aan haar ter beschikking te stellen tegen betaling van een kale huurprijs en subsidiair om een (andere)woning in onmiddellijke woonomgeving van haar huidige woning ter beschikking te stellen tegen eenzelfde huurprijs.

Verhuurder voert aan als verweer dat aan haar juridische beletselen waren gebleken die in de weg stonden aan verlening van de huisvestingsvergunning en bij de voortgezette behandeling geen sprake is geweest van een perfecte overeenkomst inzake de naastgelegen woning.
Een andere woning die voldoet aan alle wensen van de huurder kan verhuurder bovendien niet ter beschikking stellen, omdat zij die eenvoudig weg niet heeft.

De kantonrechter gaat er vanuit dat er sprake is van een perfecte overeenkomst tussen huurder en verhuurder met betrekking tot de woning.
Ter zitting is gebleken dat de door verhuurde opgeworpen juridische beletselen voor de verkrijging van een huisvestingsvergunning oplosbaar leken.
De toerekenbare tekortkoming geeft de huurder naar voorlopig oordeel aanspraak jegens de verhuurder op schadevergoeding.
Indien verhuurder echter zou worden veroordeeld, zoals gevorderd, bij wege van schadevergoeding, in andere vorm dan betaling van een geldsom, tot een prestatie waarvan niet vaststaat dat zij die kan verrichten, zijn nieuwe problemen zeker weer te verwachten. Onder deze omstandigheden moet worden teruggevallen op de hoofdregel van art. 6:103 BW: schadevergoeding in geld.
Ondanks dat de vordering van de huurder wordt afgewezen, wordt verhuurder in de proceskosten veroordeeld.

De kantonrechter:
I wijst de vordering overigens en behoudens het gestelde sub II af;
II veroordeelt verhuurder in de kosten van het geding.

Rechter:
O.J. van Leeuwen  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug