Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1826/02  
EBF nummer:
AMO 047  
Datum uitspraak:
06-11-2003  
Titel:
goed huurderschap en redelijk aanbod tot nieuwe overeenkomst.  
Kern:
weigering huurder plaatsing Cv is geen weigering redelijk nieuwe aanbod nieuwe overeenkomst en vormt geen ontbindingsgrond. Ook weigering om verhuurder in de woning een puntentelling te laten maken rechtvaardigt geen ontbinding.

Samenvatting:
Verhuurder dagvaardt de huurder voor de kantonrechter en vordert ontbinding huurovereenkomst wegens:
- weigering redelijk aanbod nieuwe overeenkomst; te weten: een aanbod om CV te plaatsen
- slecht huurderschap; te weten: weigering huurder om verhuurder in de woning toe te laten voor het maken van een puntentelling.

Huurder heeft per brief laten weten geen behoefte te hebben aan een CV tenzij de verhuurder kan laten zien dat een kostenbesparing oplevert.

In eerste aanleg is verhuurder op beide punten in het ongelijk gesteld door de kantonrechter.
Verhuurder gaat in hoger beroep. Het Gerechtshof bekrachtigt het vonnis van de kantonrechter:
- Het voorstel van verhuurder is niet meer dat het aanleg van een CV. Er is niks gebleken of gesteld over voorwaarden. Huurder maakt bezwaar tegen deze aanleg, maar verhuurder gaat hier niet op in of licht zijn voorstel toe. Er kan onder deze omstandigheden niet worden gezegd dat verhuurder aan huurder een redelijk aanbod doet tot een nieuwe huurovereenkomst.
- Het enkele feit dat huurder weigert om verhuurder in de woonruimte toe te laten voor een puntentelling, acht het hof onvoldoende om aan te nemen dat huurder zich als slecht huurder gedraagt.

Het hof:
I bekrachtigt het vonnis waarvan beroep;
II veroordeelt verhuurder in de proceskosten.


Rechter:
mr. Van Hartingsveldt, mr  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Gerechtshof  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug