Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
c/13/666995 / kg za 19-56  
EBF nummer:
__Z19040  
Datum uitspraak:
25-06-2019  
Titel:
executiegeschil verhuurder tegen verbeuren dwangsom wegens achterstallig onderhoud  
Kern:
eerder is in kort geding een dwangsom opgelegd om de verhuurder te bewegen het onderhoud alsnog ter hand te nemen. Bij verbeurdverklaring is de verhuurder een succesvol executiegeschil hiertegen gestart

Samenvatting:
In kort geding is met succes herstel van onderhoudsgebreken afgedwongen. Inmiddels zijn we een aantal maanden verder en is een deel van de gebreken, ondanks het vonnis, nog steeds niet verholpen. Dat betekent dat de maximale dwangsommen verbeurd zijn. De deurwaarder heeft de verhuurder aangezegd om € 25.000,00 te betalen. De verhuurder is onmiddellijk een executiegeschil begonnen. Hij vordert dat het vonnis niet ten uitvoer mag worden gelegd, omdat hij bezig is met herstel van de gebreken en dat het zo lang duurt hem niet aan te rekenen zou zijn.
De rechter vonnist dat de gebreken voor het grootste deel verholpen zijn, waarmee het met de veroordeling tot de dwangsom beoogde doel is bereikt. Dit neemt niet weg dat de verhuurder, zoals een goed verhuurder betaamt, gehouden blijft resterende of terugkerende gebreken zo snel mogelijk deskundig te laten verhelpen. De tenuitvoerlegging van de dwangsomveroordeling wordt geschorst

Rechter:
R.A. Dudok van Heel  
Gemachtigde:
Jeroen Wolfrat  
Instantie:
rechtbank amsterdam  
Winnaar:
verhuurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar spreekuur@wooninfo.nl en vermeld het kenmerk en de titel van de uitspraak.
 
  Terug