Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 04-1123  
EBF nummer:
AMO 048  
Datum uitspraak:
04-11-2004  
Titel:
Twaalftal gebreken  
Kern:
twaalftal gebreken binnen vier weken herstellen, op straffe van en dwangsom van ?200 per dag tot een maximum van ?25.000

Samenvatting:
Huurder huurt een woning te Amsterdam.
De Huurcommissie heeft een groot aantal gebreken aan de woning geconstateerd en om die reden de huurprijs verlaagd.

Huurder vordert als voorziening verhuurder te veroordelen van een twaalftal in de dagvaarding genoemde gebreken op straffe van een dwangsom van ?200 per dag tot een maximum van ?100.000, met veroordeling in de kosten van de procedure. Huurder stelt dat verhuurder talloze malen tevergeefs is verzocht tot herstel van de gebreken over te gaan.

Verhuurder erkent de vordering en geeft aan dat de herstelwerkzaamheden momenteel worden uitgevoerd.

De- behalve het maximum gevorderde dwangsommen- niet bestreden vordering is toewijsbaar.

De kantonrechter beslist:
I veroordeelt verhuurder tot herstel van twaalftal in dagvaarding genoemde gebreken binnen vier weken, op straffe van een dwangsom van ?200 per dag voor iedere dag dat verhuurder daarmee in gebreken blijft;
II bepaalt dat verhuurder boven een bedrag van ?25.000 geen dwangsommen meer verschuldigd zal zijn;
III veroordeelt verhuurder in de kosten van het geding aan de zijde van de huurder gevallen;
IV verklaart de veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad.

Rechter:
R.A.J. van der Linde  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug