Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
7451029 CV EXPL 19-494  
EBF nummer:
 
Datum uitspraak:
23-08-2019  
Titel:
markthuurprijsaanpassing onredelijk  
Kern:
de marktconforme huurverhoging wordt geacht onredelijk te zijn omdat deze niet voldoende rekening houdt met de persoonlijke (financiele) omstandigheden van huurder. huur zou van bijna 800 naar 1250 gaan zonder goed ingroeivoorstel.
In reconventie eist huurder herstel gebreken. dat wordt in later stadium beoordeeld

Samenvatting:
in mei 2017 stelt vh een huurverhoging voor per 1 juli naar 1250, omdat in hetzelfde complex een verhuring van 1750 is gerealiseerd. Deskundigenbericht steunt dit bedrag, referentiepanden zijn vergelijkbaar. Verhuurder wist of had kunnen weten dat de huurder een beperkt inkomen had en dus had het volgens de rechter op de weg gelegen om een behoorlijke ingroeimogelijkheid te bieden in de vorm van een ruime termijn waarin de huurprijs stapsgewijs verhoogd zou worden tot de markthuur.

Rechter:
M.W. van der Veen  
Gemachtigde:
Rutgers  
Instantie:
rechtbank amsterdam  
Winnaar:
huurder  
Deze uitspraak bevat 1 bijlage. Wilt u deze per mail ontvangen, stuur dan een verzoek naar