Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
415977  
EBF nummer:
FOV 08-31  
Datum uitspraak:
05-02-2009  
Titel:
Door verhuur van woning tijdens afwezigheid hoofdhuurder  
Kern:
Huurder gaat jaar naar het buitenland, maar zal huur doorbetalen, in de tussen tijd gaat verhuurder woning renoveren. In plaats van renoveren verhuurd de verhuurder de woning door.

Samenvatting:
Huurder en verhuurder hebben afgesproken dat: huurder zijn woning voor 1 jaar (nov ?07-nov ?08) verlaat, zodat verhuurder deze kan renoveren Huurder zal de huur blijven doorbetalen. Na ‚‚n jaar blijkft de woning niet gerenoveerd, maar wel doorverhuurd aan een andere huurder.
Huurder halt TV en laptop weg uit de woning, maar levert deze af bij ondergelegen caf‚, dat tevens eigendom is van de verhuurder.

Huurder eist toegang tot- en gebuik van de woning. En daarnaast schadevergoeding (68000 euro) wegens wanprestatie, te weten niet renoveren van de woning en doorverhuren aan een derde.

Verhuurder stelt dat nieuwe bewoner huurbescherming heeft en dat terugkeer daarom niet mogelijk is. Tevens stelt verhuurder dat huurder de woning eerder heeft zonder toestemming heeft onderverhuurd aan diens broer, alsook een laptop en TV heeft ontvreemd van huidige bewoner.

Beoordeling rechter
De woning moet ter beschikking worden gesteld aan de huurder. De renovatie overeenkomst is niet na gekomen en de afgesproken termijn is verstreken.
Het ontvreemden van spullen is geen rede tot ontbinding van de huurovereenkomst, de spullen zijn binnen twee uur geretourneerd.
Gedurende de zitting waarbij de nieuwe huurster aangaf wat van haar was en wat van de voorgaande bewoner. De huurster wist dat de woning nog verhuurder werd.
De rechter bepaald dat de woning ter beschikking moet worden gesteld aan de oorspronkelijke huurder. Dit vind plaats binnen een termijn van 3 maanden. De schadevergoeding moet in een bodemprocedure worden vastgesteld.

Rechter:
W. Tonkens-Gerkema  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Civiel Recht  
Winnaar:
huurder  
 
  Terug