Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 05-12074  
EBF nummer:
OZZ 0511  
Datum uitspraak:
09-12-2005  
Titel:
Servicekosten in huurovereenkomst nietig  
Kern:

Samenvatting:
De kantonrechter te Amsterdam heeft bepaald dat een beding in de huurovereenkomst tot een maandelijkse betaling van ? 32 aan servicekosten nietig is voor zover een bedrag van ?3,40 te boven gaand.

De huurder huurt de woning sinds 1995, in 1997 heeft het gehuurde een nieuwe eigenaar gekregen. (verhuurder in deze zaak)
In de huurovereenkomst is bepaald dat een er een vergoeding van ?32 aan servicekosten/ bijkomende leveringen en diensten moet worden betaald voor onder andere: onderhoud c.v. installatie, huur en onderhoud geiser, maar ook voor in de woning aanwezige spullen.

Huurder heeft in 2001 een verzoek ingediend bij de Huurcommissie over de betalingsverplichting van de servicekosten over het jaar 1998. De huurcommissie heeft bepaald dat de betalingsverplichting nihil is.

Huurder vordert nu dat het beding inzake de servicekosten in het huurcontract vanaf de ingangsdatum van de huurovereenkomst onverschuldigd is betaald.
Zij voert daartoe aan dat verhuurder heeft nooit een overzicht verstrekt met daarin bewijsstukken waaruit werkelijke kosten blijken. Onder de servicekosten, zoals in de huurovereenkomst staat, valt ook een aantal in de woning aanwezige roerende zaken. Deze zouden in eigendom zijn van huurder aangezien zij bij aangaan van de overeenkomst een bedrag ad 7.500 gulden heeft betaald, hiervoor kan geen servicekostenberekening worden betaald.

Verhuurder stelt onder andere dat hij administratie pas per 1 januari 2001 bij hem onder is gebracht en dat huurverlaging met terugwerkende kracht zou in strijd zijn met regelgeving en huurbeleid van ministerie VROM.

Kantonrechter oordeelt dat verhuurder een niet redelijk voordeel geniet voor zover het voorschot servicekosten met uitzondering van de kosten die betrekking hebben op het onderhoud van de centrale verwarmingsinstallatie.
Kantonrechter oordeelt dat verhuurder een bedrag van ? 1.169, 20 moet terugbetalen aan huurder voor teveel betaalde servicekosten.

Rechter:
mr. R.A.J. van der Linde  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug