Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.021.3  
EBF nummer:
BAA 09-03  
Datum uitspraak:
21-04-2009  
Titel:
Ontruiming huurder, na terug keer verhuurder uit buitenland.  
Kern:
Tijdelijke verhuring, verhuurder uitgezonden naar het buitenland. Bij terugkeer wil de huurder de woning niet verlaten na de 12 maanden huur die is afgesproken in de overeenkomst.

Samenvatting:
De huurder is voor een periode van minimaal 12 maanden in Australi‰ geweest, dit was voor het werk en is in zijn arbeidscontract opgenomen. De woning is in die tijd voor minimaal 12 maanden verhuurd aan de huurder. De woning bevat nog alle persoonlijke eigendommen van de verhuurder. Dit wijst op een tijdelijke verhuring. De winter kleding van verhuurder is opgeslagen in de niet mee verhuurder schuur.

De huurder stelt dat hij veronderstelde dat de verhuring voor onbepaalde tijd was. Dit omdat voor hem ook heeft plaats gevonden en de huur na 12 maanden verlangt kon worden.

De rechters beoordeling dat de verhuurder terecht aanspraak doe op ontruiming van de woning. Dit omdat alles er op wijst dat de verhuurder de woning weer zelf te gaan bewonen. De huurder wordt verondersteld de huurprijs vastgesteld door de Huurcommissie te voldoen tot aanvang van de ontruiming. De huurder wordt ook veroordeeld de proces kosten te vergoeden.
De ontruiming geschiet binnen 1 maand na betekening arrest.

Rechter:
P. Ingeles, M.A. Goslings  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Gerechtshof te Amsterdam  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug