Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 09-126  
EBF nummer:
OZ 09-31  
Datum uitspraak:
13-10-2009  
Titel:
Opzegging huurovereenkomst wegens slecht huurderschap  
Kern:

Samenvatting:
De verhuurder eist dat de huurovereenkomst wordt ontbonden. De woning wordt ontruimd met als rede dat de huurder de huurovereenkomst niet nakomt. Dit omdat hij de woning niet als zijn hoofdverblijfplaats gebruikt. Deze verplichting is opgenomen in de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst.

De huurder stelt dat hij de woning normaal gebruikt en hij aan de huurverplichting voldoet dus geen rede ziet tot ontbinding van het huurcontract.

De rechter oordeelt dat de eis van de verhuurder ongegrond is, dat niet kan worden vast gesteld dat de huurder de woning als een niet goed huurder gebruikt. Hij kan aan de verplichtingen voldoen en de verhuurder kan niet bewijzen dat hij de woning voor een langer periode aan een derde ter beschikking stelt.

Rechter:
M.P.A.M. Fruytier  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
huurder  
 
  Terug