Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 06-252  
EBF nummer:
FOV 0605  
Datum uitspraak:
04-04-2006  
Titel:
Ongestoord huurgenot belangrijker dan werkzaamheden in woning  
Kern:

Samenvatting:
Kantonrechter heeft geoordeeld dat een ongestoord huurgenot belangrijker is dan het uitvoeren van herstellingswerkzaamheden.

Verhuurder stelt dat huurders medewerking moeten verlenen aan de noodzakelijke herstelwerkzaamheden (met uitzondering van de werkzaamheden voor het brandwerend plafond en het plaatsen van electra volgens NEN 1010, tenzij dit noodzakelijk zou zijn.)
Belang bij weigering van de huurders niet aanwezig, daar het veiliger zou zijn en splitsingsaanvraag afloopt.

Huurders stellen dat de werkzaamheden zijn gericht met het oog op de splitsing van het pand, het betreft geen dringende werkzaamheden in de zin van art. 7:220 BW die geen uistel kunnen lijden. Medewerking kan daarom niet verplicht worden omdat ook het huurgenot wordt verstoord.

Kantonrechter stelt dat niet aannemelijk is dat er sprake is van dringende werkzaamheden die niet zonder nadeel kunnen worden uitgesteld. Verhuurder wordt in het ongelijk gesteld.

Rechter:
mr. C.M. Weverink-Berkhou  
Gemachtigde:
 
Instantie:
kort geding, kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug