Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1023842 C  
EBF nummer:
OZ 09-05  
Datum uitspraak:
18-09-2009  
Titel:
Incasso procedure met gelijktijdige eigenarenwissel  
Kern:
Tijdens de incasso wisselt de woning van eigenaar en de oude verhuurder stelt dat de nieuwe eigenaar nu alle rechten en plichten heeft overgenomen.

Samenvatting:
De huurder eist de onterecht betaalde huurpenning terug van zijn verhuurder. Dit opgrond van een huurverlaging vanwege onderhoudergebreken.

Gedurende het proces wordt de woning van de huurder verkocht en is er een nieuwe eigenaar. De huurder krijgt daardoor ook een nieuwe verhuurde.

De oorspronkelijke verhuurder stelt dat bij de verkoop van de woning de nieuwe eigenaar/verhuurder alle rechten en plichten heeft overgenomen. Daarom zegt de verhuurder waar de incassoclaim eigenlijk op gericht is dat de huurder het geld bij zijn huidige verhuurder moet incasseren.

De rechter oordeelt dat het openstaande bedrag al is ontstaan voordat de woning is verkocht. Dit leidt er niet toe, voor de oorspronkelijke verhuurder, dat hij wordt kwijtgescholden van het onterecht incasseren van en te hoge huur. De eis van de huurder is daarom gegrond. Indien de verhuurder het er niet mee eens is moet hij zelf, in een nieuwe procedure, het geld verhalen op de nieuwe eigenaar.

Rechter:
O.J. van Leeuwen  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
huurder  
 
  Terug