Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
KK 09-816  
EBF nummer:
ASD 0910  
Datum uitspraak:
25-08-2009  
Titel:
Overlast van huurder in het verleden belemmerd verhuizing.  
Kern:
Verhuurders verklaring leidt tot afwijzing nieuwe huurwoning. Huurders eisen blanco verklaring.

Samenvatting:
De huurders eisen dat de verhuurder (een woningbouwcorporatie) een verklaring afgeeft waaruit blijkt dat zij goede huurders zijn. Dit hebben de huurders nodig om te kunnen verhuizen naar een andere (grotere) woning, waar bij zij een nieuwe verhuurder (ook een woningbouwcorporatie) krijgen.

De verhuurder heeft de verklaring van de nieuwe verhuurder ingevuld. Dit is een standaardformulier. De verhuurder heeft daarop aangegeven dat de huurders in het verleden zijn gedagvaard in verband met vermeend onderhuur en overlast naar de omliggende buren in het pand. De rechter heeft toen mediation voorgesteld. Dit traject is succesvol doorlopen en de overlast is gestopt.

Naar aanleiding van deze verklaring wordt de nieuwe woning afgewezen. Omdat er daarna geen overlast is geweest eisen de huurders nu een blanco verklaring.

De verhuurder weigert dit omdat zij dan het formulier niet naar waarheid invullen en dat is niet gewenst.

De rechter stelt de huurders daarom ook in het ongelijk. De verhuurder heeft maar eer en geweten de vragenlijst ingevuld en een andere verklaring is in strijd zijn met de waarheid.

Rechter:
A.W.J. Ros  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug