Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
200.005.3  
EBF nummer:
FOV 08-01  
Datum uitspraak:
07-04-2009  
Titel:
Ontruiming woning, i.v.m. funderingsherstel en renovatie pand.  
Kern:
Verhuurder wil de woning splitsen maar hier is een funderingsrenovatie nodig. Echter de huurster moet hier voor ontruimd worden omdat zij op de begaande grond en eerste etage woont. Het hof beoordeeld dat er geen sprake is van dringende vernieuwing en wijst de vordering af.

Samenvatting:
De verhuurder eist dat de huurder wordt ontruimd, zodat de verhuurder renovatie en herstel werkzaamheden kan verrichten aan de fundering van het pand. Dit is nootzakelijk omdat de verhuurder de woning wil splitsen en hierbij zal de indeling van de woning ook wijzigen. De huurder woont nu op BG en 1e etage, de BG en de nieuw te realiseren souterrain worden samen gevoegd waardoor de huidige woning niet meer zal terug keren.

De huurder stelt, dat na onderzoek van de WSWonen deskundige, de fundering nog zeker 25 jaar mee kan zonder dat ingrijpend onderhoud nodig is aan de fundering. De huurder ziet daarom niet in dat renovatie noodzakelijk is.

De verhuurder heeft daarom een seconde opinion laten uitvoeren en ook het tweede bedrijf concludeert dat er spraken is van een fundering die voor een splitsing hersteld/vernieuwd moet worden.

Het hof beoordeeld dat het vast staat dat voor het splitsen van de woning de fundering moet worden vernieuwd. Maar dit betekend niet dat de werkzaamheden dringend zijn. Daarom is een (tijdelijke) ontruiming voor funderingswerkzaamheden niet gerechtvaardigd.
Daarom bevestigt het hof de uitspraak van de Kantonrechter en wijst het hof de eis van ontruiming van de huurder af.

Rechter:
E.E. van Tuyll van Seroos  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Civiel Recht  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug