Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
1114219 K  
EBF nummer:
OZ 09-66  
Datum uitspraak:
14-01-2010  
Titel:
Onderhoudsgebreken, gebrekkige meterkast en stoomdraden.  
Kern:
De meterkast is afgekeurd en de verhuurder wil het gebrek maar niet verhelpen. De huurder verzoekt om een machtiging tot het zelf uitvoeren van de werkzaamheden en om de kosten met de huurpenningen te verrekenen.

Samenvatting:
Op 10 april 2009 heeft een inspectie plaats gevonden van de elektrische installatie in de woning van de huurder. De meterkast vertoond ernstige gebreken, de meterkast is afgekeurd en leidingen liggen open. De instantie voldoet niet meer aan de NEN 1010 richtlijnen

De huurder heeft hier al eerder over geklaagd en eist nu bij de rechter:
Primair, dat de huurder de gebreken zelf mag verhelpen, zodat de instantie weer aan de NEN 1010 eisen voldoet. En de kosten via de huurpenningen aan de verhuurder mag door bereken, met vermeerdering van de wettelijke rente. (Huurder moet het bedrag voorschieten)
Subsidiair eist de huurder dat de verhuurder binnen 30 dagen de meterkast instantie zelf renoveert naar de NEN 1010. Dat deze eis uitvoerbaar is bij voorraad en dat een dwangsom van maximaal 150.000, - euro kan worden opgelegd.

De verhuurder verweerd zich dat de aansluiting voor de wasmachine door de huurder zelf is aangesloten en dat geld ook voor sommige wantcontactdozen. Het herstel van deze onderdelen voor de kosten van de huurder zijn.
De verhuurder verzoekt dat de huurder medewerking verleend om de gebreken waar ze het over eens zijn te verhelpen en om in gesprek te gaan over een renovatie die door de verhuurder te financieren is. Tot slot eist de verhuurder dat de eis wordt afgewezen.

De rechter beoordeeld dat een elektrische installatie aan de NEN 1010 eisen moet voldoen en dat nu een brand gevaarlijke situatie is ontstaan. De verhuurder erkend dat er gebreken zijn en dat deze moeten worden verholpen.
Daarom wijst de rechter het verzoek van de huurder toe, de huurder mag de installatie vernieuwen met de maximale kosten van 2.500, - euro. Deze kosten mogen via de huurprijs worden verrekend en zijn overdraagbaar bij verhoop van het pand. De rechter spreekt dit uit omdat de rechter van mening is dat de verhuurder het niet zelf zal verhelpen. De verhuurder wordt veroordeeld in de kosten.

Rechter:
E. Pennink  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug