Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 08-960  
EBF nummer:
BIN 08-06  
Datum uitspraak:
05-08-2008  
Titel:
Hoger beroep puntentelling en onderhoudsgebreken.  
Kern:
Huurder is niet met uitspraak huurcommissie eens. Volgens huurder onterecht 15% monumententoeslag, te hoge isolatie punten toegekend en aanvechten van onderhoudsgebreken. Enkel de isolatie punten worden toegewezen.

Samenvatting:
Huurder is het niet eens met de uitspraak van de Huurcommissie. Volgens de huurder is onterecht een monumentenopslag van 15% door berekend in de huurprijs. De huurder vind dit omdat het pand geen monument is maar enkel een beschermstadsgezicht is.
Als tweede punt geeft de huurder aan dat de Huurcommissie teveel isolatie punten heeft toegewezen. De punten moeten over het totaal aantal woningen in het gebouw verdeeld worden.
Tot slot zijn er onderhoudsgebreken aan twee van de ramen in de woning. Waardoor 40% van de maximaal redelijk huurprijs afgetrokken moet worden.

De verhuurder verweerd zich hier gemotiveerd tegen (niet opgenomen in de uitspraak)

De rechter beoordeeld dat de 15% huurverhoging vanwege de monumenten status terecht is. De verlaging van het puntenaantal op basis van de isolatiepunten wordt toe gewezen aan de huurder. Tot slot wijst de rechter de huurverlaging voor de onderhoudsgebreken aan de twee ramen af. De gebreken zijn niet zo ernstig dat dit gerechtvaardigd is.

De rechter stelt de huurprijs vast op basis van 62 punten met vermeerdering van 15% monumententoeslag, overige vorderingen worden afgewezen.

Rechter:
H.M. de Jong Schouwenbrug  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Huurder  
 
  Terug