Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 08-255  
EBF nummer:
ASD 08-11  
Datum uitspraak:
12-08-2009  
Titel:
Servicekosten, Tuinonderhoud  
Kern:
Huurder heeft servicekosten procedure gestart bij de Huurcommissie over de onderhoud van de afgesloten tuin. Deze was eerst openbaar toegankelijk en nu me een hek afgesloten. De huurder is van mening dat hij hier voor geen servicekosten moet betalen maar de verhuurder wel.

Samenvatting:
De huurder is servicekosten procedure gestart ten aan zien van het tuin onderhoud. Voor de jaren 2005-2006 en een voorschotprocedure voor 2007. De huurcommissie heeft de kosten voor 2005 en 2006 op nihil gesteld. De tuin heeft een openbaar karkater en is niet uitsluitend voor de bewoners van de flat.

De corporatie/verhuurder is het hier niet mee eens. Zei hebben na het tuinen arrest bordjes geplaats dat de tuin verboden is voor onbevoegden. Deze borden stonden er al in 2005.
Daarom eist de verhuurder dat de servicekosten voor 2005 op 41 euro wordt gesteld en voor 2006 op 40 euro. En het voorschotbedrag op 4,46 euro wordt vast gesteld door de rechter.
In mei 2007 heeft de verhuurder een hek met een slot rond de tuin gezet en de tuin tot kijk toen omgedoopt.

De verhuurder verweerd zich er tegen dat de tuin uitsluitend te gebruiken was voor de bewoners van de flat. En dat buurt genoten er vrij toegang tot hadden. Daarom is hij van mening dat hij als huurder geen kosten hoeft te maken voor het onderhoud van een openbare thuis.
Na het plaatsen het hek heeft de tuin wel een besloten karkater gekregen. Maar aangezien geen enkele bewoner de sleutel van de tuin heeft gekregen kan de huurder er nog geen gebruik van maken. En vind daarom dat hij geen kosten hoeft te maken voor een kijktuin.

De rechter is van oordeel dat er altijd al spraken was van een besloten tuin. De enige grote opening in de heg had als functie de grasmaaier de tuin te laten betreden. En vast staat dat in 2005 het niet betreden bord al geplaatst was, sindsdien was er spraken van een besloten tuin behorende bij de flat.
Door het plaatsen van het hek is er voor niemand meer toegang tot de tuin. Maar deze moet wel worden onderhouden en behoord nog steeds tot het onroerend goed, ondanks dat de toegang daar toe beperkt is. Daarom besluit de rechter dat de huurder wel servicekosten moet betalen voor het onderhoud van de tuin. De eis van de verhuurder wordt in zijn geheel gehonoreerd en de huurder in de kosten veroordeeld.

Rechter:
H.C. Hoogeveen  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
Verhuurder  
 
  Terug