Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 07-230  
EBF nummer:
OZ 07-22  
Datum uitspraak:
21-04-2009  
Titel:
All-in huurprijs en servicekosten.  
Kern:
Huurder is van mening dat er een all-in huurovereenkomst is afgesloten en wil de VvE servicekosten daarom niet betalen. De rechter oordeelt dat er geen sprake is van all-in en dat de servicekosten wel betaald moeten worden.

Samenvatting:
In deze zaag gaat het om 2 vragen. (1) Is een all-in huurprijs overeengekomen? En (2) zijn servicekosten overeengekomen en zo ja hoeveel bedragen die voor 2006 en 2007.

De huurder is het niet eens dat hij 98, - euro servicekosten moet betalen aan de VvE. Volgens hem is dit niet overeengekomen in het huurcontract. Volgends de huurder is er spraken van een all-in huurprijs waar alle kosten onder vallen, daarom hoeft hij niet nog eens servicekosten te betalen.

In het contract zijn drie betalingsverplichtingen opgenomen. Deze bestaat uit (1) de huurprijs, (2) voorschot op leveringen en diensten en (3) de servicekosten. Punten 1 en 3 zijn vastgelegd, respectievelijk 775, - en 100, - euro. Het bedrag voor de leveringen en diensten is niet vast gesteld, dit is bedoeld voor vloerbedekking en verf voor het gehele appartement.

De rechter oordeelt dat er geen sprake is van een all-in huurprijs omdat er een huurprijs is overeenkomen met los de bijkomende kosten. De 100, - euro van de servicekosten komen over een met de 98, - euro die afgedragen moeten worden voor de VvE.

Tijdens de zitting er is een afspraak gemaakt over de onverschuldigd betaalde bemiddelingskosten. Deze onverschuldigde betaalde kosten zal de verhuurder aan de huurder terug betalen. Tevens wordt de verhuurder veroordeeld in het betalen van de proceskosten.

Rechter:
D.H. de Witte  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Sector Kanton  
Winnaar:
verhuurder  
 
  Terug