Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
2005/32316  
EBF nummer:
geen tijdelijk  
Datum uitspraak:
30-03-2006  
Titel:
Ten onrechte geliberaliseerde woning / vaststelling huurprijs  
Kern:

Samenvatting:
De huurcommissie heeft uitspraak gedaan wat betreft de huurprijs van een woning. Vraag was of de maximaal redelijke huurprijs boven of onder de liberalisatiegrens ligt. In casu was de woning ten onrechte geliberaliseerd.

Als een woning is geliberaliseerd, kan in beginsel geen procedure bij de huurcommissie worden gestart. De huurcommissie kan wel een uitspraak doen over de redelijkheid van de overeengekomen aanvangshuurprijs, deze wordt dan getoetst aan de hand van bepalingen uit de Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte.
Wanneer uit het onderzoek over de redelijkheid van de huurprijs blijkt dat de aanvangshuurprijs lager ligt dan de huursubsidiegrens is er geen sprake van een geliberaliseerde huurovereenkomst. De Uitvoeringswet Huurprijzen Woonruimte zal in dit geval van toepassing zijn op de huurovereenkomst.

In deze zaak werd de woning verhuurd voor ? 1250 per maand. De woning werd gewaardeerd op 131 punten waarbij een maximaal redelijke huurprijs van ? 548,73 hoort. Dit bedrag ligt onder de maximaal geldende huursubsidiegrens, ten tijde van het aangaan van de huurovereenkomst, van ? 597,54 per maand.
De Huurcommissie stelt dat huurder ten hoogste de maximaal redelijke huurprijs moet betalen.