Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
CV 05-5445  
EBF nummer:
OZP 0504  
Datum uitspraak:
28-07-2005  
Titel:
Verlaging huurprijs wegens onderhoudsgebreken / Nieuwe verhuurder  
Kern:

Samenvatting:
Huurder huurt een woning en heeft last van onderhoudsgebreken. Hij heeft in december 2002 verhuurder aangeschreven en de onderhoudsgebreken gemeld. Hij heeft 31 januari 2002 een verzoek tot huurverlaging ingediend bij de Huurcommissie. Op 22 december 2004 heeft de Huurcommissie geoordeeld dat de huurprijs vastgesteld moet worden op 100 euro p.m. per 1 juli 2003.
1 maart 2004 heeft de woning nieuwe eigenaars gekregen.

Huurder vordert dat de huurprijs vastgesteld wordt op 100 euro p.m. per 1 februari 2002 daar het verzoek aan huurcommissie al ingediend was op 31 januari 2002. Dat het verzoek bij de huurcommissie in het ongerede is geraakt kan de huurder niet verwijt worden.
Verhuurder geeft aan dat de huurverlaging per 1 februari 2002 niet op hun als verhuurders betrekking heeft omdat zij toen nog geen eigenaar waren van het pand.

Kantonrechter oordeelt dat het huurders niet kan worden verweten dat de huurcommissie het verzoekschrift tijdelijk kwijt is geweest en dat daardoor de zaak pas veel later in behandeling is genomen. Kantonrechter stelt de huurprijs per 1 februari 2002 vast op 100 euro en m.i.v. 1 september 2005 op 169 euro aangezien de gebreken dan weer verholpen dienen te zijn.