Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
08/04078  
EBF nummer:
PPF 05-02  
Datum uitspraak:
09-10-2009  
Titel:
Cassatie Hoge Raad, vaststelling WOZ waarde.  
Kern:
Vaststelling WOZ waarde op basis van de juridische staat van het pand en niet op basis van de fysieke staat. De Hoge Raad bekrachtigd de uitspraak van het Hof en wijst het hogerberoep af.

Samenvatting:
Huurder stelt dat de WOZ waarde van haar woning te hoog is vast gesteld. De woning die zij bewoond is een etage woning in een pand dat juridische niet gespits is en de 4 etages vallen onder een eigendomsrecht.
De enkele etage was destijds 38.117, - euro, in 2001 is de waarde in een keer gestegen naar 126.604, - euro en in 2005 wordt de waarde vaan de etage vast gesteld op 155.000, - euro. Hier gaat de huurder tegen in beroep omdat de woning niet in de staat waarin het verkeerd is getaxeerd. De aftrekposten van de WOZ waarde, dat de woning niet gespits is en het gehele pand getaxeerd dient te worden en de aftrek voor de slecht staat van het pand zijn niet meegenomen in de taxatie.

De Hoge Raad wijst de eis van de huurder af en handhaaft de uitpsraak van het Gerechtshof te Amsterdam. Hierin wordt gesteld dat de ?staat waarin de zaak verkeerd? niet is gebaseerd op de juridische staat maar enkel op de fysieke staat van het pand.
Het hogerberoep wordt afgewezen.

Rechter:
J.W. van den Berge, A.H.T  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Hoge Raad  
Winnaar:
Gemeente Amsterdam  
 
  Terug