Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
04-13565  
EBF nummer:
BIN 0444  
Datum uitspraak:
22-03-2005  
Titel:
Gebreken te laat verholpen / geen huurachterstand  
Kern:

Samenvatting:
De kantonrechter heeft uitspraak gedaan in een huurprijszaak. Volgens hem heeft de huurcommissie niet juist geoordeeld bij haar uitspraak.

Huurder huurt woning van verhuurder sinds april 1998.
M.i.v. 1 februari 2000 huurprijsverlaging van kracht wegens onderhoudsgebreken.
28 januari 2004 heeft de Huurcommissie besloten dat de oude huurprijs weer ingesteld kon worden, ervan uitgaande dat de onderhoudsgebreken waren verholpen.
In kort geding is hierna bepaald dat de gebreken niet waren verholpen.

De huurder vordert dat de huurprijs vast blijft staan op ?61,57, het niveau dat de huurcommissie bij uitspraak van 22 nov 2000 heeft vastgesteld, subsidiair m.i.v. 1 aug 2001 op ?84,63 en uiterst subsidiair op ?153,92 per 1 juli 2004, aangezien de woning nog steeds een B-nulpunt heeft en ook nog drie C-nulpunten.

Verhuurder voert aan dat alle nulpunten per 1 augustus 2001 waren opgeheven. Huurprijs zou per die datum op ?153,92 vast moeten staan. Daarnaast vordert hij vaststelling van Huurprijs per 1 augustus 2004 met huurverhoging (? 171,46 p.m.) en de betaling van een bedrag van ?2474,72 wat betreft de huurachterstand.

Vast staat dat de eerste gebreken zijn hersteld in juni 2004. De huurprijs wordt vanaf 1 juli 2004 vastgesteld op ?153,92.
Kantonrechter stelt dat de huurcommissie verkeerd heeft geoordeeld, het kan niet zo zijn dat van een eerder tijdstip mag worden uitgegaan, voor de vaststelling van de verhoging van de huur dan juni 2004, slechts op grond van het vertrouwen dat verhuurder zou gaan herstellen.
Hierdoor is er geen sprake van achterstallig huur.
Verhuurder draagt kosten proces.

Rechter:
mr. S.B. Rip  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug