Gerechtelijke uitspraken

Disclaimer:
Samenvatten is mensenwerk. We staan niet garant voor de volledigheid. Als u de geanonimiseerde uitspraak (zie bijlage) wilt ontvangen kunt u een verzoek richten aan spreekuur@wooninfo.nl. Hou er rekening mee dat verschillende rechters van geval tot geval verschillende afwegingen kunnen maken.

  Terug

Kenmerk (rechtbank)/Zaaknr.:
649055 CV EXPL 04-32885  
EBF nummer:
OZZ 0404  
Datum uitspraak:
15-11-2005  
Titel:
Geschil inzake schuur / gebreken aan schuur  
Kern:

Samenvatting:
Kantonrechter te Amsterdam heeft een verhuurder veroordeeld tot het verrichten van herstelwerkzaamheden aan de schuur van huurder.

Huurder huurt woning met daarbij een schuur, deze schuur wordt gedeeld met de buren.
Er is een nieuwe schuur geplaatst, deze schuur blijkt veel kleiner te zijn dan de oude schuur, de schuur is scheef geplaatst zodat bij regen water in de schuur stroomt en heeft nog enkele andere kleine gebreken. Huurder vordert afbraak van de schuur en vervanging door een nieuwe schuur.
Verhuurder stelt dat de gebreken aan de schuur makkelijk zijn te herstellen.

Kantonrechter oordeelt dat het niet redelijk is een nieuwe schuur te plaatsen. Niet blijkt dat er afgesproken was een schuur van gelijke omvang als de oude schuur te plaatsen. Bovendien is de schuur groot genoeg om een aantal zaken op te bergen die men normaliter ook in een schuur opbergt.
De kantonrechter oordeelt dat de verhuurder noodzakelijke herstellingen en verbeteringen binnen vier weken moet uitvoeren ten behoeve van de schuur. Tevens wordt er een dwangsom opgelegd voor iedere dag dat verhuurder in gebreke blijft met het uitvoeren van de werkzaamheden (na de vier weken).

Rechter:
mr. A.H. B?uerle-Hetebrij  
Gemachtigde:
 
Instantie:
Rechtbank, sector Kanton  
Winnaar:
 
 
  Terug